JOBBET FINNS I GÖTEBORGs stad

loading...

Uppdrag:
Eventpartner/grafisk design

Kund: 
Talento Branding, Göteborgs Stad

Vår roll:
Göteborgs Stad har under hösten träffat niondeklassare på högstadieskolor runt om i Göteborg. Bara Ruth har hjälpt Talento Branding med utveckling av eventkoncept, tagit fram eventmaterial (rollups, podie, flyers, matta etc.) och producerat en broschyr och folder med information om vilka yrken som finns i staden.