FM KONSULTERNA

loading...

KUND:
FM Konsulterna är ett kunskapsföretag inom Facility Management, fastighetsföretagande och lokalförsörjning. Företaget förvärvades hösten 2015 av NIRAS Sweden AB som är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och utvecklingssamarbete.

UPPDRAG:
Hösten 2014 påbörjade FM Konsulterna och Bara Ruth ett samarbete för att internt och externt förtydliga företagets positionering, ta fram en grafisk profil och sätta en marknadsaktivitetsplan. Under året har vi anpassat befintligt marknadsmaterial (visitkort, officemallar, kommunikationsmaterial), börjat skicka nyhetsbrev och genomfört två kundträffar.