En extern marknadsavdelning eller en extra marknadsresurs

Behöver ni hjälp med att kommunicera er produkt, era tjänster eller ert varumärke? Bara Ruth hjälper företag att skapa en enhetlig kommunikation och en kontinuitet i marknads- och säljsatsningar. Vi vill att alla företag, små som stora, ska få möjlighet att höras och synas, på ett sätt som stämmer in med företagets profil och mål. 

hur går det till?

​Gemensamt för alla samarbeten är att de börjar med ett  uppstartsmöte där vi gör en djupdykning i er verksamhet och bransch. Vi går igenom era kärnvärden, er målgrupp, beläggning och ert nuläge.

Efter mötet presenteras förslag på åtgärder från Bara Ruth, vilket ni som kund tar ställning till och avgör om ni vill påbörja ett samarbete. 

Ni får tillgång till en projektledare som lär känna ert företag och era behov. Vi kan ta ett helhetsgrepp eller hjälpa er med enstaka insatser. Anlita oss per timme, i projektform eller på abonnemang. 

Bara Ruth arbetar i nära samarbete med leverantörer inom tryck och produktion, teknik och layout. Detta gör det möjligt att leverera 360°-lösningar som underlättar för dig som kund och förbättrar kvalitén på leveransen.


 

vad kan vi göra för er?

  • Positioneringsstrategi (intervjuer, workshop)
  • Konsulttjänster (nulägesanalys, marknadsplan)
  • Grafisk design (grafisk profil, logotyp, annonser etc.)
  • Säljstödsmaterial (företagsfolder, produktblad)
  • Marknadsaktiviteter 
  • Hemsideuppdatering och sociala medier
  • Externa och interna event
  • Säljinriktade aktiviteter